About Us
Contact Us
  • 0086-519-86677822|86688622
  • 0086-519-86677622
  • changx@cx2003.com
  • www.cx2003.com
  • 61, Xiheng Street, Changchai Building, Changzhou, Jiangsu, 213002, China.
Current Location:Home > Contact us

Contact us

Add: 61, Xiheng Street, Changchai Building, Changzhou, Jiangsu, 213002, China.


Tel: 0086-519-86677822, 86688622


Fax: 0086-519-86677622


Http://www.cx2003.com


E-mail: changx@cx2003.com

Copyright:    Supporter:yunjisuan
Address:61, Xiheng Street, Changchai Building, Changzhou, Jiangsu, 213002, China.
Email:changx@cx2003.com
Website:www.cx2003.com
24-Hour Service Hotline
0086-519-86677822
0086-519-86688622